Для приватних осіб Для бізнесу Для партнерів Про компанію Оплата послуг Довідка Прес-центр Ресурси
Новини поштою

Актуальна інформація

Інформуємо Замовників послуг кабельної каналізації електрозв’язку, що ПАТ «Укртелеком» запроваджено алгоритм дій Постачальника та Замовника (Власника (володільці) кабелю) при виявлені кабелю, прокладеного в ККЕ товариства з порушенням норм Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, затвердженими рішенням НКРЗІ від 23.08.2012 №428 (у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 12.07.2016 № 359). 
А саме: 

1) у рамках проведення Постачальником інвентаризації у власній ККЕ та виявленні його фахівцями кабелів без маркування (відсутність маркувальних бирок/відсутність інформації на маркувальних бирках у відповідності до норм КД з технічного обліку обладнання і паспортизації лінійних споруд міської телефонної мережі від 1998 р.) Постачальник фіксує факт такого прокладання кабелю відповідним Актом виявлення (Акт обстеження траси прокладання кабелю по кабельній каналізації ПАТ «Укртелеком»); 

2) для можливості ідентифікації власника (володільця) кабелю Постачальник здійснює розміщення інформації щодо виявленого в процесі інвентаризації кабелю на власному офіційному Веб-сайті (сторінці відповідної регіональної філій в залежності від місця виявлення) із зазначенням типу, марки, діаметру кабелю, траси його проходження, дати, до якої необхідно звернутися ймовірному власнику незаконно прокладеного кабелю; 

3) Власник (володілець) кабелю, може звернутися до відповідного структурного підрозділу Постачальника у термін, що не перевищує 15 (п’ятнадцять) робочих днів з дати оприлюднення інформації на офіційному Веб-сайті Постачальника: 
  • У разі відсутності договірних відносин та виконавчої документації на прокладання кабелю, по виявленій ділянці Постачальник протягом трьох робочих днів надає Власнику (володільцю) кабелю рахунки на сплату за одноразові послуги (підготовка та видача технічних умов, погодження робочого проекту, плата за надання місця в каналі ККЕ, технічний нагляд за роботою Замовника в ККЕ Укртелекому) та готує Договір на користування ККЕ або додаткову угоду, якою вносить відповідні зміни в існуючий договір про надання в користування ККЕ Постачальника. При цьому, Власник (володілець) кабелю, повинен здійснити маркування свого кабелю та підписати відповідний Акт прокладання кабелю. 
  • У разі не отримання підтвердження оплати зазначених послуг протягом п’яти робочих днів з дати надання рахунку, Постачальник припиняє надання послуг використання ККЕ з подальшим демонтажем кабелю. У разі якщо надані Власником (володільцем) кабелю документи підтверджують наявність договірних відносин, Власник (володілець) кабелю надає Постачальнику інформацію щодо номеру та дати укладеного договору, згідно якого обліковується виявлений кабель. Після підтвердження Постачальником відповідності траси прокладання виявленого кабелю договірним відносинам питання вважається вирішеним. При цьому, у разі якщо параметри траси прокладання кабелю (маршрут прокладання кабелю, канали в яких прокладено кабель) не співпадають з даними отриманими під час інвентаризації, Постачальник готує додаткову угоду, якою вносить відповідні зміни в існуючий договір про надання в користування ККЕ. Власник (володілець) кабелю протягом десяти робочих днів підписує додаткову угоду та вносить зміни у виконавчу документацію (готує акт прокладання кабелю) який погоджує з Постачальником. У разі необхідності отримання додаткової інформації щодо траси проходження кабелю або його технічних параметрів, сторони проводять спільну інвентаризацію. При цьому, Власник (володілець) кабелю, повинен здійснити маркування свого кабелю та підписати відповідний Акт прокладання кабелю. 
  • У разі якщо надані Власником (володільцем) кабелю виконавчі документи підтверджують прокладання кабелю по ділянці, але зазначена ділянка не відображена у договорі, Постачальник готує додаткову угоду, якою вносить відповідні зміни в існуючий договір про надання в користування ККЕ із одночасним виставленням рахунків за одноразові послуги (плата за надання місця в каналі ККЕ, технічний нагляд за роботою Замовника в ККЕ Укртелекому). Умови цієї угоди повинні поширюватись на стосунки сторін починаючи з дати акту обстеження, яким виявлено кабель. При цьому, Власник (володілець) кабелю, повинен здійснити маркування свого кабелю та підписати відповідний Акт прокладання кабелю. 

4) якщо Власник (володілець) кабелю, не звернувся до відповідного структурного підрозділу Постачальника у термін, що не перевищує 15 (п’ятнадцять) робочих днів з дати оприлюднення інформації на офіційному Веб-сайті Постачальника, Постачальник має право розпочати процедуру демонтажу незаконно прокладеного кабелю у відповідності до власної процедури припинення незаконного використання ККЕ.


ПАТ «Укртелеком»
Довідка для фізичних осіб за телефоном: 0-800-506-800, 044-246-68-00
Довідка для юридичних осіб за телефоном: 0-800-506-801
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18

Зворотний зв'язок

Карта сайту