Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження плану розмiщення акцiй ВАТ "Укртелеком" вiд 26.07.2001 р. N 306-р, iз змiнами i доповненнями, внесеними розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2001 року N 397-р.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 26 липня 2001 р. N 306-р
                Київ


        Про затвердження плану розміщення
           акцій ВАТ "Укртелеком"

    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
     N 397-р ( 397-2001-р ) від 21.08.2001
     N 540-р ( 540-2001-р ) від 29.11.2001 
     N 289-р ( 289-2002-р ) від 01.06.2002 )


   Затвердити прийнятий комісією з приватизації ВАТ "Укртелеком"
план розміщення акцій ВАТ "Укртелеком" (додається).


   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ

   Інд. 25


                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 26 липня 2001 р. N 306-р

             УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
        розміщення акцій ВАТ "Укртелеком"


ВАТ "Укртелеком" є правонаступником УДПЕЗ "Укртелеком".

Статутний фонд - 4681562 тис.гривень.

Номінальна вартість однієї акції - 0,25 гривні.

Вид акцій: прості, іменні.

Кількість акцій - 18726248 тисяч.

Форма випуску акцій - документарна.

------------------------------------------------------------------------------
Спосіб розміщення|Термін розміщення  | Кількість |Вартість акцій,| Частка у
         |--------------------|  акцій  | тис. гривень |статутному
         |початок |закінчення |      |        | фонді,
         |    |      |      |        | відсотків
------------------------------------------------------------------------------
Закріплення у              9363124001  2340781,00025 50+1 акція
державній
власності
Пільговий продаж
акцій, усього   1 жовтня 1 лютого  1336561572  334140,393   7,14
          2001 р.  2002 р.
у тому числі:

працівникам        реалізовано  371750935   92937,73375  1,99
підприємства,
майно
якого
приватизується

іншим громадянам,       -"-    50828992   12707,248   0,27
які мають право
на пільгове
придбання акцій

керівникам           -"-   913981645   228495,41125  4,88
підприємства, які
мають право на
додаткове
придбання акцій

Продаж на               8026562427  2006640,60675 42,86
відкритих торгах

Усього                18726248000  4681562    100

( План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 397-р
( 397-2001-р ) від 21.08.2001, N 540-р ( 540-2001-р ) від
29.11.2001, в редакції Розпорядження КМ N 289-р ( 289-2002-р ) від
01.06.2002 )


Луганська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Луганськ, 91000, вул. Коцюбинського, 1

Зворотний зв'язок