Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 7 жовтня 2005 року N 91.

 Про затвердження Порядку взаємоз'єднання та взаєморозрахунків операторів щодо здійснення діяльності з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського телефонного зв'язку із застосуванням технології IP-телефонії

 

 

РішенняНаціональної комісії з питань регулювання зв'язку України

 

 

від 7 жовтня 2005 року N 91

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

 

 

11 листопада 2005 р. за N 1366/11646

 

 

Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджених наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 17.06.2004 N 132, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок взаємоз'єднання та взаєморозрахунків операторів щодо здійснення діяльності з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського телефонного зв'язку із застосуванням технології IP-телефонії (далі - Порядок), що додається.

 

2. У встановленому порядку забезпечити подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Розмістити текст Порядку на офіційному сайті НКРЗ та в офіційному бюлетені НКРЗ.

 

 

 

 

 

Голова 

 

 

 

О. В. Гайдук 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Державного комітету

 

 

України з питань регуляторної

 

 

політики та підприємництва 

 

 

 

 

 

 

 

А. В. Дашкевич 

 

 

 

Голова Антимонопольного

 

 

комітету України 

 

 

 

 

 

О. О. Костусєв 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України

від 7 жовтня 2005 р. N 91

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

11 листопада 2005 р. за N 1366/11646

 

ПОРЯДОК ВЗАЄМОЗ'ЄДНАННЯ ТА ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ ОПЕРАТОРІВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ФІКСОВАНОГО МІЖНАРОДНОГО, МІЖМІСЬКОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ IP-ТЕЛЕФОНІЇ

 

 

1. Загальні положення

 

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про телекомунікації" та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджених наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 17.06.2004 N 132 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.08.2004 за N 977/9576.

 

1.2. Порядок визначає вимоги до точок взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів, які надають послуги фіксованого міжнародного, міжміського телефонного зв'язку із застосуванням технології IP-телефонії на телекомунікаційній мережі загального користування, та принципи взаєморозрахунків між цими операторами.

 

1.3. Дія Порядку поширюється на операторів, що задіяні в єдиному технологічному процесі з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського телефонного зв'язку із застосуванням технології IP-телефонії на телекомунікаційній мережі загального користування.

 

 

 

2. Визначення термінів

 

 

2.1. Визначення термінів, які вживаються в цьому Порядку, наведено в статті 1 Закону України "Про телекомунікації" та пункті 3 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 N 720.

 

Інші терміни, що наведені в цьому Порядку, уживаються у такому значенні:

 

автоматизована система розрахунків - сукупність технічних і програмних засобів, методів оброблення інформації та дій персоналу, що забезпечує виконання автоматизованого оброблення облікової інформації та проведення розрахунків;

 

оператор IP-телефонії - суб'єкт господарювання, який має ліцензію на здійснення діяльності з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського телефонного зв'язку із застосуванням технології IP-телефонії;

 

технологія IP-телефонії - обмін інформацією голосомз використанням мережі передавання даних та IP протоколу;

 

трафік - потік інформації (мова, аудіо, факсимільні сигнали, а також сигнали управління, які необхідні під час встановлення або завершення з'єднання), що передається мережею, лінією або каналом зв'язку;

 

шлюз - апаратно-програмний комплекс, що забезпечує взаємоз'єднання двох мереж з різними протоколами.

 

 

 

3. Порядок взаємоз'єднання та взаєморозрахунків

 

 

3.1. Підключення оператора IP-телефонії до центрів комутації телекомунікаційної мережі загального користування або безпосередньо до кінцевого обладнання абонента для надання послуг міжнародного, міжміського телефонного зв'язку здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 

3.2. Для завершення вхідного та ініціації вихідного міжнародного, міжміського трафіку оператор IP-телефонії здійснює взаємоз'єднання з телекомунікаційною мережею оператора телекомунікацій фіксованого міжнародного, міжміського телефонного зв'язку через IP-шлюз у порядку, передбаченому законодавством.

 

3.3. Взаєморозрахунки за ініціацію та завершення трафіку між операторами здійснюються на договірних засадах, при цьому використовується каскадний метод розрахунку з усіма учасниками, мережі яких задіяні в процесі надання послуг.

 

3.4. Для надання послуг місцевого, міжміського, міжнародного телефонного зв'язку здійснюється підключення кінцевого обладнання споживачів до пункту закінчення телекомунікаційної мережі оператора місцевого телефонного зв'язку. Надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку здійснюється на підставі договору з оператором, що надає послуги місцевого телефонного зв'язку, або з іншим оператором, що надає послуги міжнародного, міжміського зв'язку. При наданні загальнодоступних телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку застосовуються граничні або фіксовані тарифи.

 

3.5. Двостороння маршрутизація викликів від/до міжнародних, міжміських телекомунікаційних мереж здійснюється з обов'язковим використанням автоматизованої системи розрахунків оператора IP-телефонії з дотриманням вимоги повного обліку трафіку з використанням щосекундної тарифікації.

 

3.6. Оператор IP-телефонії повинен повідомляти НКРЗ про укладання, змінення умов або припинення договорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж протягом 30 календарних днів від дня підписання відповідних документів та на вимогу НКРЗ надавати інформацію про умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж.

 

 

 

Член НКРЗ 

 

 

 

С. Апасов 

 


Луганська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Луганськ, 91000, вул. Коцюбинського, 1

Зворотний зв'язок