Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Пpавова база дiяльностi

Дiяльнiсть ВАТ "Укртелеком" регулюється установчими документами Товариства, законодавчими та iншими нормативно-правовими актами України.

Правова база

Укази Президента України

Указ Президента України вiд 15 червня 1993 року №210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств".

Закони України

1. Закон України "Про телекомунікації" вiд 18.11.2003 р. N 1280-IV.

Закон визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

2. Закон України "Про особливостi приватизацiї вiдкритого акцiонерного товариства "Укртелеком" вiд 13.07.2000 р. № 1869-III.

3. Закон України "Про приватизацiю державного майна" вiд 4 березня 1992 року №2163-XII.

4. Закон України "Про Державну програму приватизацiї" вiд 18 травня 2000 р. №1723-III.

5. Закон України Про зупинення дії Закону України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" вiд 5 липня 2005 р. №2729-IV.

Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України

1. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України "Про заходи щодо полiпшення iнвестицiйного розвитку галузi зв'язку" вiд 28.05.2001 р. № 227-р.

Розпорядження регулює порядок продажу належної ВАТ "Укртелеком" частки в статутному фондi СП "Український мобiльний зв'язок" вiдповiдно до законодавства та розподiл коштiв, одержаних вiд такого продажу, за визначеними напрямками.

2. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження плану розмiщення акцiй ВАТ "Укртелеком" вiд 26.07.2001 р. N 306-р, iз змiнами i доповненнями, внесеними розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2001 року N 397-р.

Розпорядження визначає розмiр статутного фонду, номiнальну вартiсть та види акцiй, способи та термiни їх розмiщення.

3. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України "Деякi питання ВАТ "Укртелеком" вiд 9.08.2001 р. N 344-р.

Розпорядження визначає розмiр пакету акцiй ВАТ "Укртелеком", закрiплений у державнiй власностi, та передачу функцiй з управлiння акцiями ВАТ "Укртелеком", що належать державi, на перiод до їх вiдчуження.

4. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження плану розмiщення акцiй ВАТ "Укртелеком" вiд 26.07.2001 р. iз змiнами i доповненнями, внесеними розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2001 року N 397-р, вiд 29 листопада 2001 року N 540-р.

5. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження уточненого плану розмiщення акцiй ВАТ "Укртелеком" вiд 01.06.2002р. №289-р.

Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України

"Про затвердження Правил надання та отримання телекомунiкацiйних послуг" вiд 9 серпня 2005 р. N 720.

Iншi нормативно-правовi акти

Рiшення комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 березня 2000 р. №25 "Про затвердження Положення про порядок реєстрацiї випуску акцiй акцiонерного товариства при збiльшенi статутного фонду у зв'язку з iндексацiєю основних фондiв".

Рiшення комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11 квiтня 2000 р. №39 "Про затвердження Положення про порядок реєстрацiї випуску акцiй вiдкритих акцiонерних товариств, створених iз державних пiдприємств у процесi приватизацiї та корпоратизацiї".

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 7 жовтня 2005 року N 91 "Про затвердження Порядку взаємоз'єднання та взаєморозрахунків операторів щодо здійснення діяльності з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського телефонного зв'язку із застосуванням технології IP-телефонії".


Луганська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Луганськ, 91000, вул. Коцюбинського, 1

Зворотний зв'язок